Keramika

  • Hlavním cílem je podporovat kreativitu dětí, rozvíjet jejich jemnou motoriku
  • Děti mohou tvořit samy nebo spolu s maminkami, případně jsou v tvorbě vedeni
  • Děti se naučí základní techniky práce s hlínou – plátová technika, palcová – vymačkávání, modelování z válečků, kuliček, malé plastiky, reliéf, apod.
  • Osvojí si práci s glazurou a engobami (barvami)

Kroužek keramiky pro dospělé probíhá také v rámci výtvarné dílny. Dílna je místem, kde maminky aktivně relaxují 🙂 a probíhá od září 2012 nepravidelně, většinou ve středu od 20,00 hod. O jejim konání budete informováni v aktualitách.

Kroužek probíhá v prostorách Sanatoria Topas (Masarykovo nám., Škvorec), přesnější informace dostanete při příchodu na recepci.

bližší info a zájemci na tel.č. 775 265 886

06012011013 P1030307

P1140773 P1140854 P1140870

P1140871