Bezplatná konzultace se zdravotníkem

V pondělí 4. 10. 2021 v rámci volné herny nabízíme možnost konzultace se zdravotníkem od 8,00 do 12,00 hod.

Bc. Jan Veselý vám ochotně zodpoví vaše otázky týkající se první pomoci se zaměřením na děti. V případě většího zájmu proběhne formou besedy. Těšíme se na Vás.

Konzultaci poskytujeme v rámci projektu PODPORA RODIN V REGIONU POŠEMBEŘÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO CZ.03.2.65/0.0/0­.0/16_047/0015585, který je spolufinancován Evropskou unií.