Euroklíče

Jsme zapojeni do Projektu Euroklíč Střední Čechy – města a je možné si u nás Euroklíč zapůjčit.

Projekt Euroklíč Střední Čechy – města

Projekt je zaměřen na zkvalitnění mobility osob se zdravotním postižením a rodičů dětí do 3 let věku (pohyb s kočárkem), prostřednictvím osazení sociálních veřejných zařízení a technických kompenzačních zařízení – výtahy, svislé a schodišťové plošiny atd. na celém území Středočeského kraje jednotným Eurozámkem ovládaným univerzálním Euroklíčem. Databáze míst osazených Eurozámky je veřejně přístupná na euroklic.cz. Celkem bude 155 osazených míst.

Cílem projektu je zlepšit podmínky OZP a rodičům dětí do 3 let věku v přístupu k veřejným službám a tím napomoci jejich sociálnímu začleňování a zlepšení rovných příležitostí na trhu práce, ve vzdělávacím systému, v cestování ve volném čase ale i při vyřizování osobních záležitostí na úřadech, dále zlepšení podmínek k mobilitě při nákupech, návštěvách kulturních akcí apod.

Výpůjční podmínky:

  • Euroklíče je možné si zapůjčit v našem MC v době otevřené volné herny (po, st)
  • Euroklíče půjčujeme pouze rodičům dětí do 3 let věku
  • při dosažení 3 let věku dítěte je oprávněná osoba povinna Euroklíč navrátit
  • při převzetí Euroklíče rodič popř. zákonný zástupce dítěte podepíše Evidenční kartu a zaplatí zálohu 360,- Kč, která mu bude vyplacena zpět při navrácení klíče