Kdo jsme

Mateřské centrum vzniklo z potřeby vytvořit prostor pro volnočasové aktivity rodin s malými dětmi, který do té doby v obci chyběl. Mateřské centrum Škvoreček poskytuje své služby uživatelům od 30.10. 2007.

Provozovatelem mateřského centra je spolek Mateřské centrum Škvoreček, z.s., který se transformoval 1.1.2016 z Občanského sdružení Škvoreček – mateřské centrum.

Od roku 2008 jsme členy Sítě mateřských center o.s. nyní Sítě pro rodinu, z.s., sdružující rodinná a mateřská centra po celé ČR.

Účelem a posláním spolku je komunitní lokální rozvoj se zaměřením na podporu dětí, dospělých a rodin.

Cílem spolku je:

 • prevence sociální izolace
 • posílení hodnoty rodiny, úlohy rodičů a mateřské role ve společnosti
 • podpora právní ochrany rodiny, mateřství a rovné příložitosti pro celou rodinu
 • prevence patologických jevů ve společnosti
 • integrace dětí a rodin z národnostních a sociálních menšin, integrace postižených dětí
 • ochrana životního prostředí
 • vzdělávání a rozvoj fyzických dovedností

Spolek provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:

 • zajištění a údržba prostoru pro setkávání rodin, dětí a dospělých (herna, hřiště), provoz centra pro rodinu
 • organizace svépomocných skupin, pravidelných kurzů a zájmových kroužků pro děti, mládež i dospělé, pořádání seminářů, besed a jednorázových akcí pro veřejnost
 • hlídání dětí
 • provozování půjčoven
 • spolupráce se státními organizacemi, orgány místní samosprávy a s podobně zaměřenými institucemi
 • realizace dílčích projektů s pomocí grantů a sponzorských darů

Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu a vzájemné důvěry. Je otevřený všem příchozím.

Budeme rádi, když přijdete mezi nás!