Keramika pro MŠ

Ve spolupráci s MŠ Škvorec organizujeme 6 krát za rok kroužek keramiky pro předškolní děti. 4 hodiny jsou věnovány práci s hlínou, 2 hodiny práci s glazurami. Vlastní výrobky si po vypálení odnášejí domů. Děti si zde osvojují základní keramické techniky. Práce s hlínou rozvíjí představivost, kreativitu a jemnou motoriku dětí, která je důležitá pro jejich pozdější nástup do školy.