Knihovna

Otevřena v době volné herny v pondělí a ve středu.

Obsahuje literaturu zabývající se problematikou výchovy a vývoje dětí, výživy, problematikou partnerských a manželských vztahů.

Některé knihy byly pořízeny z dotace MPSV na provoz mateřského centra.

 

 

Výpůjční podmínky:

  • půjčovné prvních 14 dní 10 Kč, každý další týden 10 Kč
  • max. doba půjčení 2 měsíce
  • půjčené knihy nesmějí být půjčovány třetí straně
  • knihy se vracejí nepoškozené
  • záloha pro půjčení 200 Kč/knihu bude vyplacena zpět při vrácení knihy