Program v novém školním roce 2021/2022

 

V novém školním roce otevíráme opět každé pondělí a středu volnou hernu pro maminky s dětmi od 8,00 do 13,00 hod. V úterý a čtvrtek hlídáme stále děti formou miniškoličky od 8,00 do 13,00 hod. Těšíme se na vás. Za dodržování protiepidemiologických pravidel děkujeme předem.