Postupně otevíráme: od 25.5. volná herna s programem, od 15.5. hlídání dětí

Od 25.5. otevíráme každé pondělí a středu od 10,00 do 12,00 hod. volnou hernu s programem.

Od 15.5. hlídáme dětí formou miniškoličky.

S ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti s výskytem koronavirové infekce jsou hygienická opatření v mateřském centru zpřísněna dle pokynů MŠMT:

Pro volnou hernu – dokument Ochrana zdraví a provoz středisek volného času. Dokument je uveden v sekci Herna pro děti.

Pro hlídání dětí – dokument Provoz mateřských škol. Dokument je uveden společně s podmínkami hlídání v sekci Miniškolička.

Po dobu zpřísněných hygienických opatření nebudou prodávány v mateřském centru obědy.

Při příchodu je potřeba odevzdat vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je ke stažení na našich webových či facebookových stránkách u dokumentu MŠMT nebo je k dispozici přímo v mateřském centru.

Děkujeme za pochopení a těšíme se vás.