Školení první pomoci u dětí 29.3.2019 v 17,00 hod.

Koná se v prostorách MC. Možné zúčastnit se  i s dětmi. Cílem školení je, aby účastníci byli schopni poskytnout adekvátní první pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby, kdy o dalším životě poraněných dětí rozhodují vteřiny a znalosti základů první pomoci. Pro účastníky školení je dispozici obvazová technika pro nácvik zástavy krvácení, resuscitační modely dospělého a dítěte pro nácvik KPR- resuscitace při zástavě oběhu. Školením Vás provede profesionální zdravotnický záchranář, který pracuje na ZZS a má několikaleté zkušenosti se školením první pomoci.

Osnova školení PP:
• Postup v nenadálé situaci, dopravní nehoda
• Volání na linku tísňového volaní
• Zástava masivního krvácení- obvazová technika zástavy krvácení
• Bezvědomí, postup, polohování
• Zotavovací poloha
• Bezvědomí se zástavou oběhu, resuscitace- praktická ukázka KPR, nácvik na resuscitačních modelech

• Aspirace cizího tělesa- dušení

V druhé části přednášky se účastníci dozví správné postupy v závažných stavech a poraněních.

• Termická poškození- popáleniny, úžeh, úpal
• Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok
• Epilepsie

• Zlomeniny- otevřené, zavřené

• Febrilní křeče
• Intoxikace
• Úrazy

• Dušnosti u dětí (laryngytida, epiglotitida)

Délka školení je 2,5-3 hod.,     Cena 250,- Kč.