Drakiáda 18.10.2019 od 16,00 hod.

Přijďte na pouštění draků a pečení buřtů. Doražte v co největším počtu, ať si to všichni užijeme. Tak jako draci, čím víc hlav, tím větší zábava. Snad nám bude přát i počasí. Sraz ve Škvorci u zámku nad schodištěm. Draky, buřty a dobrou náladu s sebou.