Náš tým

Radka Krejčíková

Absolventka SOUS, profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, sebevzdělávání na seminářích pořádáných Sítí pro rodinu, z.s. (témata vedení volnočasových aktivit pro děti), účast na seminářích pro rodiče s dětmi s autismem, účast na letní škole MU v Brně -Aba- podpora dětí s PAS ve školním a domácím prostředí, asistentka dítěte s autismem, statutární zástupkyně spolku, od r. 2009 dobrovolnická práce pro centrum, od r. 2010 změstanec mateřského centra – hlídání dětí, vedení volné herny, zajišťování provozu MC, organizace jednorázových akcí, 3 děti.

Petra Kučerová

Absolventka 1.LK UK v Praze, zakladatelka mateřského centra Škvoreček, sebevzdělávání na seminářích pořádáných Sítí pro rodinu, z.s. (témata týkající se problematiky vedení mateřského centra a práce s dětmi), statutární zástupkyně spolku, dobrovolnická práce pro centrum – koordinace projektů, organizace jednorázových akcí, 4 děti.

Hana Nevoralová

Absolventka SEŠ, od r. 2012 práce pro centrum – hlídání dětí, spolupráce na jednorázových akcích, 2 děti.

Eva Kohoutková

Absolventka SZeŠ, profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, od r. 2016 práce pro centrum – hlídání dětí, spolupráce na jednorázových akcích, 3 děti

Markéta Ulvrová

Absolventka FF UK v Praze, statutární zástupce spolku, od. r 2010 dobrovolnická práce pro centrum, 2 děti

Lenka Horáková

Členka spolku, spolupráce na jednorázových akcích, 3 děti

Alice Petříčková

Členka spolku, spolupráce na jednorázových akcích, 2 děti

Lucie Zajícová

Členka spolku, spolupráce na jednorázových akcích, 3 děti